Type: Brønnbåt / Wellboat
Bygget: 2001 Promek Boats as, Norway
Dimensjoner: 24,1 meter (LOA) x 6,3 meter x 3,5 meter
Tonnage: GT 161, NT 64
Hovedmotor: Cummings KTA19-M3, 600 BHP. Innstallert 2011. Ca. 24.000 gangtimer. John Deere og Scania hjelpemotorer.
Tank kapasiteter: 160 m3 fordelt på 2 x 50m3 og 2 x 30m3

Kraner: TMP900K (2014)
Diverse: UV og partikkelfilter var installert januar 2021. Hovedklassing utført 28.06.18. Mellomliggende klassing utført i 2021. Neste hovedklasse i 2023.

For ytterligere opplysninger så som; besiktigelse av fartøyet, freebord plan, propellarrangement, siktlinjer, styrhusarrangement, div sertifikater, tykkelsesmåling, stabilitet, div godkjenninger etc. etc., ta kontakt med Atlas Shipbrokers AS v/Frank Brandstad på tlf. 91576060

Prisestimat: MNOK 22,0