Aas Provider

Type; Servicefartøy for oppdrettsbransjen
Bruksområde : Avlusing lakselus

Byggeår: 2000, ombygd i 2017
Bygget: Torgem Shipyard, Tyrkia
Lengde: 41,38 m. Bredde: 9,0 m Dyptgående: 4,39 m
Motorer: 2 x Guascor à 650BHP
Servicefart: ca. 12,5 knop
Navigasjonsutstyr: alt nødvendig utstyr for type og klasse
Diverse: Fartøyet fremstår som renovert med nytt el-anlegg og alt av utstyr, ellers. Skipet er utstyrt med Flatsetsund FLS 150 vanndysebasert avlusningssystem som skal være svært skånsom ved behandling av fisk. Det er 3 x 50 tonn linjer på fartøyet pr. i dag, så totalt 150 tonn pr. time. Normal arbeidskapasitet for skånsom behandling er 80-120 tonn pr. time. Alt er, iflg. eier/selger, tilrettelagt for økning til 6 linjer. Ved økning til 4 linjer (max 200 tonn) trenger man ikke å installere ekstra generator. Den nye el-tavlen har plass til 6 linjer ombord. Tegninger med mer for evnt. utvidelse følger med i handelen. Fartøyet er videre tilrettelagt for levering av fisk til ny ring uten å løsne naboringen. Ellers så har fartøyet svært kort nedvasktid grunnet alt av rør og pumper er under dekk. Iflg. selger så er det kort rigge og oppstarts-tid siden pumpene er under vannlinjen og FLS-anlegget kan startes omgående.

Båten inneholder lugarer, vaskerom, verksted, messe, bysse, store garderober, wc etc. Det meste er oppusset de siste par årene.

Pris: MNOK 18,0 – åpen for bud