Type: Brønnbåt / Wellboat
Bygget: 1995 Aas Mekaniske AS, Norway
Dimensjoner: 30,6 meter (LOA) x 7,5 meter x 4,26 meter
Tonnage: GT 255, NT 80
Hovedmotor: Caterpillar 3412TA 670 BHP. 2 x 180 kva. Caterpillar SR4-445 hjelpemotorer.
Tank kapasiteter: 1 x 330m3

Kraner: Hovedkran: Palfinger PK 23500/M/D SWL 4400 kg på 4,6m og 1200 kg på 14,6m. Kran 2: Palfinger PTM 190ARW14S3.5S SWL 3000 kg på 6,0m og 950kg på 14,0m
Diverse: UV-anlegg er montert med en kapasitet på 650m3/h. Lasse og lossepumper: 2 x 500m3/h. Oksygen anlegg er montert.

For ytterligere opplysninger så som; besiktigelse av fartøyet, timetall motorer, siktlinjer, div sertifikater, tykkelsesmåling, stabilitet, div godkjenninger etc. etc., ta kontakt med Atlas Shipbrokers AS v/Frank Brandstad på tlf. 91576060

Prisestimat: MNOK 25,0