Type: Brønnbåtfartøy, nå ombygget til avlusingsfartøy.
Bygget: 1976, Søby Rantzausminde Baadebygg, Svedenborg
Dimensjoner: Lengde 26,71m (LOA 29,75m) bredde; 6,81m. Dybde: 3,4m
Tonnages: GT 159. NT 47
Hovedmotor: Grenaa 6FR24T, 500BHP, gått 3029 timer etter siste overhaling.
Avlusningsutstyr: FLS med 2 linjer med kapasitet på ca. 80-100 tonn pr. time.
Hjelpemotorer: Scania/Volvo og John Deere som har h.h.v. timetall: 6705/37423/14211

Kraner: Triplex og Palfinger. Kapstaner: 4 stk.

Lugarer: 3 stk./4 køyer

Diverse: Elektroniske kart, elektroniske hendler, radar, GPS, VHF etc….

Vedr. FLS avluseranlegget orienterer selger følgende;

FLS Avlusersystem har vært under omfattende uttesting i oppdrettsnæringen og løsningen kan vise til
svært gode resultater. Vi kan dokumentere at systemet fjerner 95 prosent av bevegelig lus, 95
prosent av kjønnsmoden lus og 50 til 70 prosent av fastsittende lus. De gode resultatene, kombinert
med skånsom behandling av fisken, har skapt stor interesse i markedet og har gjort at FLS
Avlusersystem har blitt en foretrukket løsning hos både hos opprettselskaper og serviceselskaper.


FLS Avlusersystem ivaretar både fiskevelferd og miljø på aller beste måte. Systemet er helt
kjemikaliefritt og bruker kun sjøvann som transport og behandlingsmedium. Løsningen er svært
skånsom for fisken. Behandlingstrykket er kun 0,2-0,8 bar. Bruk av systemet viser svært lav
dødelighet (0,1%). Behandlingstiden er kun 2 sekunder med en total transporttid på 10-15 sekunder.
Systemet har ingen innvendige bevegelige deler, noe som bidrar til å sikre den gode fiskevelferden

Please contact Atlas Shipbrokers AS for further information concerning fish handling equipment and other equipment on board Laugar.

Vi har en rekke med dokumentasjon vi kan legge frem så som; stabilitetsmanual, fribordsplan, brann og sikkerhetsplan, kranfundament og forutsetninger for dette, krenge tank med fylling og tømming, ny mast på bakdekk, lanterneplan, sidethruster etc.

Prisantydning: MNOK 5,0 inkl. FLS avlusningsutstyr.