MS Solfjorden med kjenningssignal JWQK

Type: Bilferge
Bruksområde : Servicefartøy for fiskeoppdrett med mer

Byggeår skrog: 1974
Byggested: Vestsmøla. Type Skrog: Stål
Lengde: 18,46 meter Bredde: 7,01 meter Dybde: 2,51 meter
Motor: Detroit 400. Gangtimer: ca. 5.000 timer etter siste hovedklassing Marsfart: ca. 7,0 knop . Max fart: ca. 8,0 – 8,5 knop à ca. 40 liter pr. time.
Lugarer: 3 lugarer totalt med 3 enkeltsenger.
Kraner: 2 stk. hvorav den ene er en Palfinger PK 50002

Diverse: Eier/selger er Sparebanken Sogn og Fjordane. Banken og Atlas Shipbrokers AS har begrenset kunnskap om fartøyets tilstand og utstyr og det oppfordres spesielt til at interessenter besiktiger fartøyet nøye og setter seg nøye inn i båtens tilstand før kjøpstilbud legges inn til Atlas Shipbrokers AS. Verken selger eller skipsmegler kan garantere at opplysningene er korrekte.

For ytterligere informasjon samt visning/besikt av fartøyet, ta kontakt med Frank Brandstad i Atlas Shipbrokers AS på tlf. 91576060.

Prisestimat: NOK 2.000.000,- + mva.


Under ombyggingen
På slipp under ombygging og før montering av f.eks. kran.
Kameraovervåkning