Type: Enskrogsfartøy Byggeverft: Sletta Verft AS
Bruksområde : Servicebåt for fiskeoppdrett med mer. De siste årene har fartøyet vært rigget og brukt som avluser fartøy.

Frøy Fighter er et solid bygget enkelskrogs stålfartøy med ett arbeidsdekk på 280 kvm. som kan arrangeres for opp til ti 20-fots containere. Videre så har båten kraftige vinsjer og store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde. Om bord er det gode mannskapsbekvemmeligheter, moderne messe og oppholdsrom samt operasjonsområder med god utsikt.

Frøy Fighter er tilrettelagt for å gjøre blant annet følgende operasjoner:

  • Montering og demontering av oppdrettsanlegg
  • Rengjøring og desinfisering av oppdrettsanlegg
  • Bistand i forbindelse med avlusningsoperasjon
  • ROV (har ikke om bord p.t. – er mulig å få ombord)
  • Tyngre slepeoperasjoner
  • Transportoppdrag
  • Notskifte
  • Bunnkartlegging/forundersøkelse med WASSP / multistråleekkolodd

For ytterligere informasjon som; Prisestimat, hoveddimensjoner og tonnasje, fremdriftssystemer og thrustere, vaskeutstyr, slepeutstyr, utstyr på bro, sikkerhetsutstyr, kapasiteter, hydraulisk dekksutstyr, oksygenanlegg, etc. samt visning/besikt av fartøyet, ta kontakt med Frank Brandstad i Atlas Shipbrokers AS på tlf. 91576060.