Aas Provider

Type; Servicefartøy for oppdrettsbransjen
Bruksområde : Avlusing lakselus

Byggeår: 2000, ombygd i 2017
Bygget: Torgem Shipyard, Tyrkia
Lengde: 41,38 m. Bredde: 9,0 m Dyptgående: 4,39 m
Motorer: 2 x Guascor à 650BHP
Servicefart: ca. 12,5 knop
Navigasjonsutstyr: alt nødvendig utstyr for type og klasse
Diverse: Fartøyet fremstår som renovert med nyereel-anlegg og alt utstyr, ellers. Skipet er utstyrt med Flatsetsund FLS 150 vanndysebasert avlusningssystem for behandling av fisk. Det er 3 x 50 tonn linjer på fartøyet pr. i dag, så totalt max. 150 tonn pr. time. Normal arbeidskapasitet for skånsom behandling er 80-120 tonn pr. time. Alt er, iflg. tidligere eier. Tilrettelagt for økning til 6 linjer (konferer FLS for nærmere info.) Ved økning til 4 linjer (max 200 tonn) trenger man , iflg. tidligere eier, ikke å installere ekstra generator. Den nye el-tavlen har plass til 6 linjer ombord. Fartøyet er videre tilrettelagt for levering av fisk til ny ring uten å løsne naboringen. Ellers så har fartøyet kort nedvasktid grunnet alt av rør og pumper er under dekk. Iflg. tidligere eier så er det kort rigge og oppstarts-tid siden pumpene er under vannlinjen og FLS-anlegget kan startes omgående.

Båten inneholder lugarer, vaskerom, verksted, messe, bysse, store garderober, wc etc. Det meste er oppusset de siste par årene.

Siden båten selges fra konkursbo, vil det være liten eller ingen mulighet for å reklamere vedr. evnt. senere ønske om det. Interessenter oppfordres spesielt til å sette seg godt inn i fartøyet med utstyr før endelig handel sluttes.

Prisestimat: MNOK 9,5