Frøy Merlin med kjenningssignal LEER

Type: enkeltskrogsfartøy Byggeverft: Sealink Shipyhard SDN BHD
Bruksområde : Servicebåt for fiskeoppdrett med mer. Frøy Merlin er rigget og blitt brukt som avluserfartøy. Båten er registrert som offshoreskip i Skipsregistrene.

Byggeår skrog: 2008
Type Skrog: Stål
Lengde: 45.28 meter (48.0m LOA) Bredde: 11,0 meter Dybde: 3.5 meter

Hovedmotorer: 2 x Cummings KTA50m2

Bruttotonn: 498 BT. Kraftuttak: 2 x 1700HK ved 1800 omdr/min Fart: 12 knop

Bullard Pull: 38 tonn (godkjent slepefartøy)

Kraner: 1x AKC-185 fra HS Marine + 2 x PK65002M.

Nokker: 2 x 5 tonn

Winch: 40t + 3,5t tugger

Fartsområde: 5-liten kystfart

Lugarer: 8 x 1 mannslugarer

Frøy Merlin er et solid enkeltskrogs behandlings- og slepefartøy med 3 stk. Optilicere med en behandlingskapasitet på ca. 300 tonn i timen. I tillegg kan fartøyet utføre slep med 38 tonn BP.

Dagens oppsett med 3 Optilicere ble montert i 2019 og anlegget er dermed godt innkjørt med gode resultater, med god behandlingseffekt og lite dødlighet iflg. selger. I tillegg blir det kontinuerlig gjennomført vedlikehold og overhaling av utstyr for å holde god kvalitet og sørge for lite nedetid på utstyret.

Optilicer XL x 3 : kapasitet på ca 300 tonn pr time
(Teoretisk kapasitet 450 tonn /timen / Peak)

 • 2 x trommelfilter + 2 x Skrapebåndsfilter.
 • 3 x Seaquest pumper
 • 3 x 16 tommers lasteslanger
 • Frøy Merlin er rigget for behandling fra merd til merd, og tilbake i samme merd.
  (hekklasting for merd-merd, sidelasting for lossing tilbake i merd.
 • Fartøyet har ein digital tellestasjon for scoring og telling av lus.
 • Mulighet for bypass av rensefisk eller utsortering av rensefisk til kar på dekk.
 • Kamera for kontinuerlig overvåking av behandlet fisk i merd.
 • Kameraovervåking om bord og rundt fartøyet under heile
  behandlingsprosessen.
 • Miljøstasjon i kvar optilicer for overvåking av vannmiljø.
 • Solvox dropin okysgen system for tilsetting av oksygen til merd.
 • Pyro på 4000 kw for oppvarming og stabil vann temp.
 • Justerbare avstilingskasser for tilpassning til fiskestørrelse.
 • Komplett behandlingsrapport

 • For ytterligere informasjon samt visning/besikt samt oversendelse av diverse dokumentasjon av fartøyet, ta kontakt med Frank Brandstad i Atlas Shipbrokers AS på tlf. 91576060 eller mail: frank@atlasship.no

Prisestimat: MNOK 49,0

For ytterligere informasjon samt visning/besikt av fartøyet, ta kontakt med Atlas Shipbrokers AS på tlf. 91576060.