M/S Hamarøyskaftet

Type: Hurtiggående inspeksjonsfartøy ROV/ arbeidsbåt oppdrett
Bruksområde: Notinspeksjoner, spyling av not, ankerinspeksjoner,
kartlegging bunnforhold, rør og kabel inspeksjoner, søk og redningsfartøy
Kran: Guerra M65.20A, 535 kg på 7,1 meter
Rov: SPERRE Subfighter 10k ROV, kabel på 450 meter
Bygget: 2017 , Tuco Yacht Værft aps, Danmark
Dimensjoner: 14.95 m x 3,60 x 0,75
Skrog : Enskrogs, kompositt
Marsfart: ca. 26-28 knop. Maxfart: ca. 32 knop
Motor: Volvo Penta IPS 800, D11, 10. ltr., 625BHP/ 375kw, 2250 RPM. Gangtimer h.h.v. BB og SB hovedmotorer; 2046 og 2065 timer. Sidepropell: Sleipner SP300 Hydraulisk i baug. Hjelpemotor: Betamarine 21kva.

Kapstan: En stk 1 tonn Tennfjord

Fartøyinnstruks er under regodkjenning og fartøyet blir levert til kjøper med fornyet fartøyinnstruks.

Vedr. utstyr og innredning, forøvrig, konferer megler for nærmere informasjon.

Prisestimat: Kr. 5.950.000,- + mva.

For mer informasjon kontakt Frank Brandstad på tlf. 915 76 060 eller på frank@atlasship.no.