fbpx

#3079 HAVØRN

Type: Brønnbåt
Bygget: 1994 Aas Mek Verksted, Norway. Forlenget i 2010.
Dimensjoner: Lengde 39,15m (LOA 43m) bredde; 8,0m. Dybde: 4,0m
Tonnages: GT 391. NT 121
Hovedmotor: Cummins QSK 38, 1000BHP, ny hovedmaskin skiftet hos Aas Mekaniske i 2014
Cargo Capacity: 480 m3
Diverse: i 2010 ble rorhus bygget ut aktover og det ble montert undertrykklasting med 14″ lasteslange og AquaScan våtteller. Samme år ble ny Palfinger 32002-kran montert på hoveddekk. Dekkstores, malerstores og garderobe ble også bygget i 2010.

Ny Cummings QSK hovedmotor ble montert i 2014 hos Aas Mekaniske. Nye Volvo D13 hjelpemotorer samt ny propell og aksling i 2015.

Volvo hjelpemotorer overhalt av W.Gulliksen i.h.t. Volvo sine anbefalinger høsten 2021.

Ny Palfinger 18500 på akterdekk i 2018.

Ny C-flow luftekasse montert på hoveddekk i 2020

Ombygging i 2021 i.h.t. krav fra 01.01.2021 vedr. full UV-behandling av alt overbordvann, logging etc. Dette ble utført hos Båtbygg, Raudeberg.

Nytt dekkshus akter samt oksygen-rom på babord midtskips i aluminium p.g.a. vekt/dyptgående. Montert 2 stk. UV-er og røropplegg i.h.t. gjeldende krav. Cflow er leverandør av alt av UV-er, pumper etc. 2 stk. ny 700m3 sirkulasjonspumper og 2 stk. ny 350m3 sirkulasjonspumper. 2 stk. ny 2000 liter vakumtanker med lossekompressor. Oksygen og ozonproduksjon.

Ny mob.båt med 25HK motor. Ny mob-båtkran levert av Surcitec.

Ny messe og bysse samt mannskapsdusj.

12″ lossesystem som kan bygges om til 14″ da losserør fra brønn til vakumtanker er 14″

Havørn er sertifisert for liten kystfart.

Generelt er Havørn særdeles godt vedlikeholdt og oppdatert i.h.t. gjeldene krav og bestemmelser. Sjelden vil en finne båt fra samme eller rundt byggeåret som er så oppdatert og godt holdt som Havørn. Båten fremstår så å si som strøken sett fra Atlas Shipbrokers AS sitt ståsted. Båten bør etter vår mening sees.

Please contact Atlas Shipbrokers AS for further information concerning fish handling equipment and other equipment on board Havørn.

Prisantydning: Please contact Atlas Shipbrokers AS