fbpx

#3082 AVLUSINGSLEKTER/»MILJØFLÅTEN» – De-licing barge with two Optilicers and Seaquest fish pump, for sale.

AVLUSINGSLEKTER/»MILJØFLÅTEN» – De-licing barge with two Optilicers and Seaquest fish pump, for sale. Godkjent for fartsområde 5 – liten kystfart med utløpsdato 10.10.2026. Boligmodul montert mai 2018, 4 lugarer med dusj og toalett.

Fartøyets navn/nameMiljøflåten med kjenningssignal LG9484 – 4 lugarer med egne separate bad
LengdeLOA: 32,6 meter
Bredde14,00 meter
Dybde til dekk2,50 meter
System-beskrivelseSYSTEM: 2 linjers OPTILICER og Seaquest fiskepumper system.
Fisk pumpes kontinuerlig fra merd via fiskepumpe. I vårt oppsett er det
lagt inn rotasjonspumpe som gir sammenhengende flyt av fisk. Fisk blir telt
på vei til avsiling og mengde fisk justerer vannstrømning for å opprettholde
stabil temperatur i behandlingskaret.
I forkant av behandlingskaret blir vann avsilt. Her kan også småfisk og
leppefisk bli utsortert før fisken leveres vekselvisk til høgre og venstre
kammer i behandlingskaret. Fisk føres gjennom karet ved hjelp av skovler.
På denne måten har vi full kontroll på fiskens oppholdstid. Vannet i karet
skiftes kontinuerlig ut for å holde stabil temperatur.
Vanngjennomstrømning justeres i forhold til mengde fisk som føres inn.
Vannet benyttes til å føre fisk ut av karet.
I karet er det innlagt vannspyling under vann. I tillegg spyles fisken i
forbindelse med utmating fra karet. Deretter ledes fisken til en vannfylt
renne som fører fisken tilbake til sjø via slange.
Alt vann fra både innpumping og behandlingskar blir filtrert og tørrstoff blir
samlet.
OPTILICE leveres i 100-tonns moduler, hvor grunnpakken har alle
nødvendige støttefunksjoner. For eventuell utvidelse til 200 tonn blir
støttefunksjonene de samme uten at man trenger å øke disse tilsvarende.
OPTILICE leveres i flere funksjonsmodule som settes sammen og tilpasses i forhold til behov og optimal plassering. Disse modulene er som følger:
INNPUMPING:
Levering av fisk frem til behandlingskar. Inkluderer
fiskepumpe, fisketeller, røropplegg med bremserør før
avsiling, avsiling med uttak for småfisk og filter for avsilt
vann.

BEHANDLINGSKAR:
I tillegg til den 2-delte rotasjonstanken for avlusing består
denne modulen av fordelings-system før kar, ekstra avsiling i
innløp, avsiling med over-/underspyling i utløp og
retursystem for fisk. Tanken har flere særegne funksjoner
som oksygenering, undervanns-spyling og justerbar
«outfeed-flow».
I tillegg til det mekaniske ligger selve systemintegrasjonen
under denne modulen. Kjøring av linjen henger sammen med
tilførsel av fisk. Mengde fisk registreres og avgjør settpunkt
for vannflow og hastighet på fiskepumpe. Tilførsel av fisk
over et gitt settpunkt vil for eksempel redusere hastighet på
fiskepumpe og øke hastighet på vannflow gjennom
behandlingskar.

VARMESYSTEM:
Varmesystemet opprettholder stabil temperatur ved
gjennomstrømning av inntil 100 tonn fisk pr time. Systemet
inkluderer buffertank for varmtvann 80C og buffertank for
varmtvann 30-34C, varmekilde (brennere), filter for sirkulert
vann, varmeveksler, pumper og røropplegg tur/retur, lufting
av sirkulert vann og styring av varmesystem.

STRØMFORSYNING:
Strømforsyning består av aggregat, hovedtavle og selve elinstallasjonen. Dette plasseres i 2 separate 20-fots
containere.

HYDRAULIKKSYSTEM:
Består av hydraulikk-aggregat tilpasset drift av fiskepu
og behandlingskar. Inkluderer også røropplegg og slanger for
sammenkobling.

RENGJØRINGSSYSTEM:
Til rengjøring av rørsystem er det inkludert et ozon-anlegg.
Overflate-rengjøring vaskes på vanlig måte.
Teknisk spesifikasjonINNPUMPING:
Inntak Ø500.
Fiskepumpe 16«, hydraulisk drift.
Fisketeller «Aquascan Ø500 – fullvann tellesystem»,
komplett inkl ekstern skjerm.
Bremserør fra fiskepumpe til avsiling, fra Ø500 til
B/H=1000×500.
Avsilingskasse med justerbar rist for å kunne ta ut
småfisk/leppefisk. Egen rist for utsortert fisk med uttak på
siden av avsilingskasse.
Filter til avsilt vann fra fiskepumpe. 100 mY, 1500 m3/time.
Ø500 inn og Ø600 ut.

BEHANDLINGSKAR:
Fordelingsrenne fra avsiling til 2-delt behandlingskar.
Rustfritt rotasjonskar med to seksjoner. Totalt ca 8 m3.
Hydraulisk drift.
Tilførselskammer for temperert vann på hver side av karet.
Utførselskammer mellom høgre og venstre seksjon og i hver
seksjon.
Justerbar flow gjennom og ut av kar.
Undervanns-spyling av fisk.
Overflow for å lede fisk skånsomt ut av kar.
Spyling over og under fisk i utmatingsdel.
Renne med vannflow som leder fisk til rør/slange og tilbake
til merd.
Overordnet systemkontroll integrert i stying av kar.
Mulighet for oksygenering av vanntilførsel i kar.

VARMESYSTEM:
Ca 10 m3 buffertank til 80C vann.
Ca 20 m3 buffetank til 30-34C vann pr 100 tonns linje.
Oljekjeler à ca 1350 kW til oppvarming pr 100 tonns linje.
Plasseres i container med nødvendig utrustning
(ekspansjonskar, sirkulasjnonspumper, sikkerhetsventiler,
eksosrør etc.).
Filter på sirkulasjonsvann, 2000 mY.
Varmeveksler for optimal temperatur-kontroll.
Pumper for tur/retur vann (hhv 30 og 45 kW).
Vannflow ca 500 ltr/sek.
Utskifting av vann ca 10m3 pr time.

STRØMFORSYNING:
2 x Scania DI13 075M (426kw-60hz) generatorer
Strøm-aggregat à 300 kWh pr 100-tonns linje.
Trafo.
Generator.
Montert i 20-fots container.
Hovedtavle med frekvens-styringer, plasseres i 20-fots
container.
Frekvensomformere; 30 kW for varmetilførsel, 45 kW for
retur, 2 x 5,5 kW og 2 x 3,5 kW for sirkulasjonspumper, 1 x
2,2 kW for avtrekksvifte.
El-installasjon mellom komponenter.

HYDRAULIKKSYSTEM:
Aggregat type HPU 730L – 2×66 kW.
Rør- og slangeopplegg til fiskepumpe og rotasjonskar.
Styring.
RENGJØRINGSSYSTEM:
Ozone/oxygene system.
Tilkobling til røropplegg.
Styring av system.
Separat container med ordinært vaskeutstyr for
overflatevask kan integreres.
Kapasiteter:FUEL OIL: ca. 73 m3
Vannballast: ca. 150 m3
Ferskvann: ca. 48 m3
Kraner:Dekk-kraner: 4 stk. HS Marine kraner;
2 stk. HS Marine AAK100 18,5 meter
2 stk. HS Marine AK100 23,0 meter
Kapasitet kraner: 2790kg.
Fjernstyring: Radiofjernstyring tupe Scanerco. Felles kontroll
Capstan 4 stk x 5 tonn
Vinsj: 3800 kg/1. lag.
Hjelpemotor1 stk. hjelpemotorer av type Nogva/Scania DI13. Generatorytelse på ca. 376kW/1800rpm
Havnegenerator1 stk. havnegenerator John Deere 4045DFM (71kw-60hz) montert i maskinrom under dekk. Skilletrafo landstrøm.
ManøvreringssystemFartøyet/flåten utrustes med et manøvreringssystem for manøvrering ved merder. Fartøyet er utstyrt med et strømforsyningsanlegg bestående av 1 stk. hjelpemotorer samt 1 stk havegenerator.
ByggetOktober 2016
RegisterNOR
MaterialStål
Brutto/nto tonnasje303/90 tons
DiverseSikkerhetsutstyr for 4 stk bemanning.
2 x hpu-seperat system for dekksutstyr/behandlingsutstyr.
Ta kontakt med Atlas Shipbrokers AS for ytterligere informasjon vedr. f.eks. skipsutstyr, utstyr for besetning/fasiliteter og Optilicer-anlegget etc. etc….
PrisKontakt Atlas Shipbrokers AS v/Frank Brandstad for nærmere informasjon
default


For mer informasjon kontakt Frank Brandstad på tlf. 915 76 060 eller på frank@atlasship.no