fbpx

#3097 GUARD SUPPLIER – ombygget til avluserfartøy i 2017 med 2 x Optilicer-linjer (Med flere muligheter for kjøp/overtakelse/samarbeid med selger. Konf. megler for nærmere info/samtaler)

Guard Supplier LFFR

Type: Forsyningsskip/nå, servicebåt for oppdrettsnæringen, bygget om til avlusningsfartøy
Bruksområde : Avlusing

Byggeår: 1999, ombygget og installert 2 x Optilicer linjer i 2017
Byggeverft: Immaura Shipyard, Japan
Lengde: 53,11 (LOA 58) meter. Bredde: 15,0 meter. Dybde: 5,5 meter.
Motorer: 2 x Ulstein Bergen KRMB-9 à 2.720 BHP, tilsammen 5.440 BHP
Service speed: ca. 10 knop
Diverse: Guard Supplier ble bygget om til avluser sommeren 2017. Videre så gikk den da inn på chart til Grieg. Kontrakten utløp desember 2021 da Grieg solgte sin aktivitet i Scotland/Shetland.

Maksimal kapasitet på avlusningsanlegget er 100 tonn x 2 pr/time. Erfaringsmessig gjennom de 5 årene selger har hatt anlegget så synes det som 150 – 180 tonn pr time er en fornuftig pumpehastighet.

Telleanlegget som har både skjerm på dekk og i rorhus viser nøyaktig hvor mye fisk som går gjennom hver optiliser-linje samtidig som det viser akkumulert hvor mye som har vært pumpet gjennom anlegget.

Det skal også nevnes at anlegget har automatisk vaskeanlegg  + ozonbehandling

Det er egen utskilling av leppefisk/rensefisk

Vakumanlegget er byttet ut med 2 x Sea Quest fiskepumper (vises ikke på tegningen over anlegget)

Båt og utstyr har fungert veldig bra, iflg. eier/selger.

Ved henvendelse Atlas Shipbrokers AS, få`s tilsendt dokumentasjon på Optiliserutstyret, dekkskraner, godkjennelse fra DNV samt spec. på skipet.

Selger kan være fleksibel når det gjelder forskjellige «farbare veier» når det gjelder overtakelse/eierskap av Guard Supplier. Konferer megler for nærmere informasjon.

Prisestimat: MNOK 30,0