fbpx
 

Skipsmeglere

Servicefartøyer og brønnbåter
Buying and selling

We assist in the buying and selling of ships. In Norway and internationally.
We provide help throughout the whole sales process.

Building a new ship

We assist and provide councel when contracting a new ship.

Valuation

Valuation of vessels, consessions, and whole shipping companies. We have several fixed contracts for shipping companies and financial institutions.

About Atlas Shipbrokers AS

Long experience within ship brokerage

Vi har vårt kontor i Kristiansund. En by med lange fiske- og skipsfartstradisjoner. Vi har 40 års erfaring innen shipping og skipsmegling, og vi tilbyr alle tjenester innen kjøp og salg av skip. Vi er spesialisert på havgående fiskefartøy, brønnbåter og arbeids/servicebåter for havbruksnæringen. Selskapet har solgt alle typer fartøy, til rederier i hele Norge, Skandinavia, England, Skottland, Irland, Island, Spania, Marokko, Mauritania, Chile, Canada og Russland. Skipsmegling er et spørsmål om tillit. Hvis du velger å gi oss ditt oppdrag, vil vi jobbe for dine interesser når du vil selge skip eller fartøyer og rettigheter, i henhold til høye etiske standarder og forretningspraksis. Det er ingen typisk handel. Hver kjøps-, salgs- og kontraktsprosess er forskjellig. Fra start, gjenstår et stort antall telefoner, e-postmeldinger, avtaleforslag og forhandlinger før handelen er fullført. Hos oss som megler er du trygg, både som kjøper og selger. Vi koordinerer bud og motbud. Vi ordner faste avtaler om pris, oppgjørsform, leveringstid og ansvar for kjøper og selger. Vi ordner med inspeksjoner, sørger for at alle papirer er i orden og utarbeider kontrakter mellom partene. I det store og hele - vi holder trådene i prosessen fra start til slutt. Naturligvis behandles all informasjon vi mottar konfidensielt.

MEMBER OF NORWEGIAN SHIPBROKERS ASSOCIATION

Our shipbrokers

Frank Brandstad
Frank Brandstad
Shipbroker -Phone: +47 915 76 060
Frank has been working as a real estate broker and developer within private and commercial estates since 1992. His formal education is within the fields of business economics and real estate brokerage. He now works as a shipbroker with the goal of providing our customers with the best service, satisfaction and wanted result.
Nils R. Blakstad
Nils R. Blakstad
Shipbroker – Phone: +47 915 76 060
Nils has since 1982 been working with ship brokerage with mainly norwegian built fishing wessels and wellboats for national and international clients. His formal education is within the field of business economics.

Latest for sale

Contact us